Contact

Do you have questions or need advice?
Do not hesitate to get in touch.

Billing info

FinUP, s.r.o.
Partizánska 8
811 03 Bratislava

Company Reg No.: 50353641
Tax Reg No.: 2120288027
VAT Reg No.: SK2120288027

Office

FinUP, s.r.o.
Tamaškovičova 17
917 01 Trnava

Contact details

Phone

E-mail

Kde nájdete spoločnosť pre moderné účtovníctvo a reportingové služby - finup.sk
Kde nájdete spoločnosť pre moderné účtovníctvo a reportingové služby - finup.sk
Kde nájdete spoločnosť pre moderné účtovníctvo a reportingové služby - finup.sk