Štatutárny a Manažérsky reporting

Pravidelné výkazy, ktoré vyžaduje právny poriadok, ale aj aktuálne spracovanie podnikových informácií do príťažlivého vizuálu sú súčasťou naších služieb. Zabezpečíme a pripravíme pre vás štatutárny a manažérsky reporting.

Štatutárny reporting

Sledujeme za vás platnú legislatívu a vypracujeme všetky účtovné a daňové výkazy a podania:

Štatutárny reporting

Sledujeme za vás platnú legislatívu a vypracujeme všetky účtovné a daňové výkazy a podania:

  • vypracovanie a podanie DPH priznania
  • vypracovanie a podanie kontrolného výkazu DPH
  • vypracovanie a podania súhrnného výkazu
  • vypracovanie a podanie daní z nehnuteľnosti
  • vypracovanie a podanie daní z motorových vozidiel
  • vypracovanie a podanie účtovnej závierky a poznámok
  • vypracovanie a podanie hlásenia Intrastat
  • vypracovanie a podanie Daňového priznania
  • vypracovanie a podanie štatistických výkazov

Manažérsky reporting

Potrebujete sa pozrieť na informácie inak? Pripravíme pre vás vizuálne a hodnotovo akékoľvek prehľady a reporty, ktoré ocení každý manažment. Náš Business intelligence vám umožní integrovať údaje z takmer akýchkoľvek zdrojov, čím získate finančné, marketingové, či produktové reporty a to na jednom mieste.

Ani v prípade kontroly vás v tom nenecháme samých

Štátne inštitúcie nechajte na nás. Zastúpime vás v komunikácií s úradmi a taktiež v prípade daňovej kontroly budeme komunikovať za vás.