Spoľahlivé analýzy a reporty

Spoľahlivé analýzy a reporty pre vaše účtovníctvo - finup.sk

Viac ako len reporting

Vďaka využitiu business intelligence platforme získate spracovaním a vizualizáciou dát viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Dokážete včas odhaliť riziká a upozorniť na hroziace odchýlky od žiadúceho vývoja, ale taktiež vyhodnocovať a predpovedať vývoj podniku v rôznych dôležitých oblastiach a tým inšpirovať vedenie podniku k odhaľovaniu nových podnikateľských príležitosti v danom odvetví.

S nami získate najdôležitejšie reportingy pre budúcnosť vašej firmy

Zabezpečíme finančnú analýzu údajov vášho účtovníctva - finup.sk

Finančný

Analýza údajov získaných z účtovného softvéru pre zostavenie manažérskej výsledovky a porovnanie jednotlivých výsledkov so stanoveným plánom.

O finančnom reportingu
Zabezpečíme obchodný reporting vášho účtovníctva - finup.sk

Obchodno-produktový

Analýza uzavretých obchodov
a práce a výkonu obchodníkov
s využitím dát z rôznych objednávkových a rezervačných externých systémov.

O obchodnom reportingu
Zabezpečíme marketingový reporting vášho účtovníctva - finup.sk

Marketingový

Analýza marketingových údajov naprieč všetkými médiami, od webových údajov, cez sociálne siete a emailové kampane, dotazníky až po profilovanie zákazníkov.

O marketingovom reportingu
Spoľahlivé analýzy a reporty pre vaše účtovníctvo - finup.sk

Všetky analýzy a prezentácie údajov na jednom mieste

Už sa viac nemusíte preklikávať medzi jednotlivými systémami, všetky reportingy z každej oblasti nájdete na jednom mieste. K údajom môžete pristupovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Môžete si ich zobraziť na mobile, PC a tablete.

Business intelligence a  jeho výhody, ktoré vás dostanú

 • 1
  Spracovanie takmer akýchkoľvek dát
  Do reportingu vieme získať údaje takmer z akýchkoľvek zdrojov, či už ide o účtovné systémy, rezervačné systémy, sociálne siete a iné webové dáta
 • 2
  Jednoduché ovládanie
  Sledujte najdôležitejšie oblasti rýchlo a jednoducho. Vďaka prehľadným dashboardom máte okamžitý prístup k podstatným informáciám
 • 3
  Flexibilné rozhranie
  Definujte si vlastné pohľady tak, ako to potrebujete. Sami si viete vytvárať a prispôsobiť štruktúru, obsah a formát reportov
 • 4
  Bezpečné riadenie prístupových práv
  Zdieľajte reporty medzi svojimi kolegami. Nastavte presné role a majte pod kontrolou prístupové práva jednotlivých spolupracovníkov
 • 5
  Extrémne rýchly pre prácu s údajmi
  Mohutná analytická sila vďaka najmodernejším technológiám. Získate tak prístup k potrebným informáciám pre rýchle a okamžité rozhodnutia
 • 6
  Komplexný reporting
  Od zberu údajov, cez ich spracovanie a uloženie, až po vizuálnu prezentáciu výsledkov

Máte záujem
o Business intelligence reporting?

Pomôžeme vám lepšie pochopiť rôzne údaje  a naplánovať strategické kroky pre budúcnosť vašej firmy.
Vďaka detailným reportingom.